IMPORTANT: In cea mai mare parte, continutul acestui site este, sau se vrea, un pamflet. Cei care nu cred, sau se simt vizati, mai au o sansa, dialogul si sa ne convinga ca am gresit, la noi amenintarile nu tin. Daca nu, justitia sa stabilieasca unde se termina pamfletul, si incepe cu adevarat calomnia, iar noi ne vom supune. Riscul e juma-juma, si asa va ramane pana la proba contrarie. SI MAI IMPORTANT: Sambata, duminica si de sarbatorile legale, daca nu se intampla ceva cu adevarat important, va lasam sa respirati. Adica nu vom scrie nimic de nimeni, nu de alta, dar trebuie sa ne incarcam si noi bateriile
 
Nu sunt misogin și nu am spus niciodată că o femeie e proastă, jur, chiar dacă aruncă șamponul când se află sub duș și citește că loțiunea e pentru păr uscat. Dar o să-mi calc pe inimă și o să...

 

Publicitate

 

Deputatul Ionela Dobrică susține un nou proiect social

Ea spune despre angajarea temporară a tinerilor dezavantajaţi în instituţii publice locale că: ,,Vor reuși să acumuleze experienţa necesară pentru a face apoi faţă cerinţelor pieţei“

Guvernul a emis, la iniţiativa Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, o hotărâre conform căreia tinerii dezavantajaţi se vor putea angaja pentru o perioadă de doi ani în instituţiile publice locale, pentru a dobândi diverse competenţe, abilităţi şi experienţă. Acest program priveşte tine rii cu vârsta între 16 şi 26 ani cu o vechime în muncă mai mică de 12 luni, care e se aă în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acesta, e au cel puţin un copil în întreţinere. Acest proiect face parte din măsurile asumate în programul de guvernare la Capitolul Politici publice în domeniul Muncii şi Justiţiei Sociale, secţiunea „Şanse reale pentru tineri”. Deputatul social-democrat de Buzău Ionela Dobrică, membru al Comisiei de muncă din camera inferioară a Parlamentului, consideră că proiectul este binevenit, deoarece astfel se acordă o şansă reală celor care provin din sistemul de stat de protecţie a copilului: „Prin introducerea acestei prevederi, cred că se acordă o mai bună posibilitate acestor tineri, care provin din sistemele de protecţie ale sta tului, de a reuşi în viaţă. De a acumula experienţă într-un domeniu, mărindu-şi şansele de a obţine un loc de muncă. La fel de binevenit cred că este acest proiect şi pentru tinerii părinţi care poate nu au reuşit să obţină sucientă experienţă de muncă înainte de a-şi întemeia o familie şi întâmpină dicultăţi la angajare din cauza lipsei acesteia”, armă Ionela Dobrică.

Prin acest program, locurile de muncă din sectorul public local pot ocupate temporar de tinerii dezavantajaţi; astfel, cinci procente din posturile vacante specice personalului contractual vor oferite exclusiv tinerilor dezavantajaţi pentru o perioadă de 24 de luni, iar la nalul acestei perioade contractul acestora va înceta de drept şi pe acel post va putea angajată o altă persoană aată în aceeaşi situaţie. „Sunt convinsă că în acest mod tinerii cărora li se adresează programul vor reuşi să acumuleze experienţa necesară pentru a face apoi faţă cerinţelor pieţei. De asemenea, am încredere că toţi conducătorii de instituţii publice îşi vor da concursul ca aplicarea acestui program să e un succes, atât pentru cei care vor aplica pentru un post, cât şi pentru instituţia angajatoare, care va avea parte de un suu nou, idei provenite de la nişte minţi tinere şi adaptate la noile tendinţe tehnologice şi energia pe care o au cei din categoria de vârstă prevăzută de noul proiect. Din punctul meu de vedere, este o relaţie de beneciu mutual”, mai spune deputatul socialdemocrat de Buzău Ionela Dobrică.

Ultima oră! Au venit autobuzele lui Făcăleț... fără lalele!!!

Potrivit unei informații de ultimă oră, surse bine informate ne-au relatat că alte 15 gioarse pe care Toma faliment le-a luat de la fier vechi din Olanda au sosit la Buzău. Și cum conducerea Trans-Bus a mobilizat tot personalul la prima oră, angajații au fost dezamăgiți să constate că mijloacele de transport în comun au sosit fără ingredientul principal, pe care fuseseră chemați să-l descarce, lalele promise de primar pentru spațiile verzi distruse la ordinul său. Așa că, anul acesta vom avea pământul vopsit în verde, alt experiment futurist al edilului care ne-a obișnuit că se alege praful pe ce pune mâna. Vom reveni, cum spune un coleg de breaslă, cu un material incendiar!

IONEL TESCARU, director general al Companiei de Apă S.A. Buzău - Scrisoare deschisă

Domnule primar al Municipiului Buzău,

Stimata doamna consilier local, stimati domni consilieri locali,

Stimata doamna secretar al Municipiului Buzău,

Scopul general pe care îl urmărim, prin intermediul acestei scrisori deschise este de a încheia disputa publică și juridică ce s-a creat în jurul Companiei de Apă. Considerăm că este în beneficiul tuturor - consumatori, autorități locale, operator - să reconstruim relația dintre Compania de Apă și acționarul majoritar, bazându-ne pe patru principii: respectarea legalității, buna-credință reciprocă, transparența decizională și voința de a oferi condiții civilizate pentru cetățenii pe care îi deservim cu toții.

Proiectul de hotărâre nr. 187/18.05.2017, "pentru acordarea unui mandat special doamnei Georgeta Cristea ...", supus atenției și votului în ședința de Consiliu din 26.05.2017 conține prevederi contrare dispozițiilor instanțelor de judecată, care au constatat deja nelegalitatea unor hotărâri adoptate de Consiliul Local, la inițiativa primarului Municipiului Buzău. Astfel, propunerile de modificare a Actului Constitutiv, pentru care se cere votul pe 26.05.2017 sunt identice cu conținutul HCL 165/2016, hotărâre care a fost ANULATĂ de Tribunalul Dâmbovița pe data de 04.05.2017. Mai grav, această hotărâre, declarată nelegală de instanță, este invocată de primarul Toma ca argument legal în preambulul proiectului de hotărâre menționat! Este o eroare evidentă, pe care alegem să nu o punem pe seama relei-credințe, ci a unei scăpări de moment. Consecințele adoptării unei asemenea hotărâri sunt, însă, foarte grave, atât pentru deliberativul local, care poartă întreaga răspundere legală pentru actele sale, cât și pentru operatorul regional - Compania de Apă S.A. Buzău.

În al doilea rând, inițiatorul proiectului de hotărâre continuă să repete eroarea de a propune spre adoptare Consiliului Local măsuri care încalcă hotărârile luate de autoritatea tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Buzău 2008. Acest aspect este în mod clar prevăzut de Legea 51/2006 (art. 28, alin. 21) și de HG 855/2008 (punctul 4 al art. 17, din Anexa 4). În conformitate cu prerogativele sale legale, ADI Buzău 2008 a avizat negativ, în data de 23.03.2017, modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă și a respins schimbarea administratorilor acesteia. Ideea de a ocoli sau de a încalca avizul ADI Buzău 2008, pusă în practică în repetate rânduri de primarul Municipiului, a fost, de altfel, sancționată de toate instituțiile statului și de forurile europene cu atribuții pe această linie: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ANRSC, Instituția Prefectului - Județul Buzău și, nu în ultimul rând, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Pentru a pune la dispoziția buzoienilor toate datele necesare, am facut publice, pe site-ul Companiei de Apă, toate documentele emise de autorități, în care ideea centrală este  apelul la primarul Municipiului Buzău de a respecta legea și mecanismul instituțional referitor la programele de investiții cu finanțare europeană.

În preambulul proiectului de hotărâre este menționată, în plus, și HCL 108/2016, aflată pe rolul instanțelor de judecată în vederea anulării. Vă reamintim că Instituția Prefectului - Județul Buzău a solicitat Consiliului Local să revoce aceasta Hotărâre, precizând, în adresa din 18.07.2016, că "nu este atributul niciuneia dintre UAT-urile membre ale ADI Buzău 2008 să modifice unilateral statutul ori actul constitutiv al asociației, după cum nu se poate substitui în mod direct unei prerogative a ADI. Având în vedere cele prezentate mai sus [...] solicităm Consiliului Local al Municipiului Buzău să reanalizeze HCLM 108/01.07.2016, în vederea revocării acesteia, în prima ședință a autorității deliberative, pentru a evita consecințele grave și directe pe care le declanșează încălcarea angajamentelor ce au stat la baza acordării finanțării nerambursabile prin POS MEDIU 2007 - 2013, precum și finanțarea ce urmează a fi acordată prin POIM 2014 - 2020".

În al treilea rând, în Expunerea de Motive aferentă proiectului de hotărâre, sunt invocate câteva argumente fără fundament în realitate pentru mandatul de a vota împotriva aprobării situațiilor financiare ale Companiei de Apă și descărcării de gestiune a conducerii acesteia. Astfel, în Expunerea de Motive se arată că nu se pot aproba situațiile financiare și descărcarea de gestiune în lipsa efectuării unui audit juridic și economico-financiar asupra Societății. Acest lucru este neadevărat, pentru că pe site-ul Companiei se regăsește Raportul auditorului statutar independent, efectuat în condiții legale. Mai mult, HCL 109/2016, prin care s-a aprobat efectuarea unui audit juridic și economico-financiar, a fost și ea declarată ca nelegală de instanța de judecată. Tribunalul Dâmbovița a anulat HCL 109/2016 încă din data de 04.05.2017. De asemenea, inițiatorul proiectului de hotărâre solicită votul negativ în ceea ce privește aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor pe anul 2016 din motivul că nu ar cunoaște modalitatea achiziționării de Compania de Apă S.A. Buzău a imobilului din str. Spiru Haret, nr. 6. Această achiziție a fost efectuată din anul 2015 (an pentru care deja a fost acordată administratorilor descărcarea de gestiune) și a făcut deja obiectul mai multor verificări ale instituțiilor abilitate, inclusiv ANAF, verificări care au constatat legalitatea demersului, din toate punctele de vedere. Oricum, acest subiect nu are legătură cu execuția bugetară  și cu situațiile financiare aferente anului 2016. Pentru că domnul primar face apel, în Expunerea de Motive, la respectarea hotărârilor precedente ale Consiliului Local, vă reamintim că hotărârile care statuează modul de funcționare a operatorului regional - Compania de Apă S.A. Buzău - și conțin prevederi referitoare la angajamentele asumate față de organismele finanțatoare sunt HCL 277/2007, HCL 276/2007 și HCL 73/2011, prin care Consiliul Local s-a angajat să respecte cadrul instituțional legal. Ne dorim în primul rând respectarea legalității, de aceea nu vom putea pune în practică hotărâri anulate de instanțele judecătorești, așa cum sunt HCLM 109/2016 și 165/2016.

Cele de mai sus ne conduc la ideea că la baza elaborării proiectului de hotărâre nr. 187/18.05.2017 ar sta alte interese, mai puțin transparente. Nu am dori ca întreg deliberativul local să fie atras în adoptarea unor acte administrative cu mari probleme de legalitate și cu consecințe grave asupra comunității.

Domnule primar, stimați consilieri locali,

Conducerea Companiei de Apă S.A. Buzău are toată deschiderea față de dumneavoastră, ca aleși locali, și față de oricare dintre cetățenii municipiului și județului Buzău. Orice acțiune a operatorului regional este perfectibilă, orice decizie importantă pentru comunitate este firesc să poarte amprenta consultării între părțile implicate (ADI Buzău 2008, autorități locale, operator). Suntem deschiși dialogului cu autoritățile locale și considerăm că orice diferend poate fi soluționat prin consultare. Însă nu putem să acceptăm denaturarea în totalitate a activității unei companii care a avut, până acum, rezultate foarte bune, așa cum rezultă din toate evaluările făcute de instituțiile abilitate. Nu ne dorim întreținerea unui conflict de natură juridică sau de orice fel de natură cu dumneavoastră și cu Consiliul Local, pentru că o relație ce ar trebui sa fie de normalitate și de bună credință între autorități și operator este una dintre condițiile funcționării în bune condiții a serviciilor de utilitate publică pe care le furnizăm.  O asemenea relație instituțională este absolut necesară pentru continuarea, cu rezultate bune, a implementării investițiilor din fonduri europene de aproximativ 200 de milioane de euro în sistemul de alimentare cu apă/apă uzată din județul Buzău. În acest sens, atât pentru investițiile de 100 de milioane de euro implementate cu succes până acum, cât și pentru efortul investițional aferent POIM 2014 - 2020, scopul nostru principal a fost și este ca, într-un timp foarte scurt sa modernizăm și să extindem sistemul alimentare cu apă/apă uzată în municipiul Buzău și în restul județului.

Înțelegem că aveți puterea de a emite hotărâri cu impact asupra operatorului regional, dar trebuie să avem înțelepciunea de a nu distruge, din orgoliu sau din alte interese, o importantă societate comercială și investițiile de anvergură pe care aceasta le implementează. Atenționăm că toate deciziile sau actele nelegale referitoare la activitatea operatorului regional se transmit automat către factorii ce finanțează municipiul și județul. Nu ne-am dori ca aceste organisme să tragă concluzia că ne-am răzgândit în ceea ce privește respectarea angajamentelor ferme pe care ni le-am asumat. Compania de Apă și-a  respectat angajamentele, multe dintre acestea, în special cele referitoare la cadrul instituțional și la mecanismul de tarifare, fiind asumate de autoritățile locale și duse la îndeplinire de Compania de Apă, în calitate de executant. Mizăm pe capacitatea dumneavoastră de a discerne între conflictul permanent, generat de interese interpretabile, și colaborarea firească, constructivă, care are ca scop final îmbunătățirea condițiilor de viață oferite tuturor membrilor comunității.

Vă mulțumesc pentru atenție!

DIRECTOR GENERAL AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU

Ionel Tescaru

ION MARIN: APEL PENTRU LOCUITORII MUNICIPIULUI BUZĂU

Stiu ca foarte multi dintre voi nu mai aveti incredere in clasa politica de la noi...
Stiu ca ati fost dezamagiti, de fiecare data, pentru ca toate promisiunile s-au dovedit a fi vorbe in vant...
Stiu ca sunteti nemultumiti de cum arata orasul nostru: plin de gropi, cu asfaltul "mancat" de indiferenta edililor, lipsa parcarilor, transformarea trotuarelor in show-room-uri de catre samsarii de masini second-hand, lipsa alternativelor de a petrece timpul liber si altele...
Stiu ca sunteti dezamagiti de lipsa oricarei perspective pentru tineri...
Stiu ca sunteti dezamagiti de un sistem sanitar muribund din care medicii si asistentele pleaca...
Stiu ca sunteti dezamagiti de lipsa de performanta a celor numiti sa se ocupe de sistemul de invatamant...
Stiu ca sunteti dezamagiti de preturile practicate pentru servicii...
Stiu ca sunteti dezamagiti de faptul ca parca timpul s-a oprit in loc la Buzau ...
A venit momentul sa scapam de toate dezamagirile si sa dam o riposta dura celor care si-au batut joc de noi si de banul public...
E timpul ca in iunie, toti cei ce au dreptul de a vota, sa vina la urne...
Refuzul de a vota echivaleaza cu acordarea girului pentru cei ce ne-au dispretuit sistematic sa o faca din nou !!!
HAI SA DEMONSTRAM CA A VENIT TIMPUL CA CEI MULTI SA SPUNA CA N-AVEM NEVOIE DE CORUPTI, DE GRUPURI DE INTERESE, DE INSTITUTII "CLADITE" CU NEAMURI, FINI, CUMETRI !!!

Mesajul candidatului PMP pentru PSD si PNL

ION MARIN: “Formatiunile politice si-au desemnat candidatii pentru ocuparea functiei de primar al Buzaului. Principalii mei contracandidati sunt Toma Constantin si Ovidiu Anghel.
Pe ambii ii cunosc si vreau sa cred ca relatiile de amicitie dintre noi nu vor fi afectate de lupta electorala. Personal, in plan electoral, imi doresc sa avem o disputa bazata pe forta argumentului, total diferita de ceea ce am vazut in campaniile electorale anterioare, pentru a oferi alegatorilor oportunitatea de a se decide sa vina in numar cat mai mare la urnele de vot astfel incat, cel ales, sa fie, intr-adevar,reprezentantul majoritatii. A venit momentul ca cel ce va ocupa fotoliul de primar sa fie propulsat doar de proiecte viabile care sa aduca transformarea in bine a orasului nostru, nu de masinatiile care au dus la instaurarea intereselor de grup si ridicarea coruptiei la rang de institutie !!!”

Popică se înscrie în PNL şi candidează pe colegiul penalei Doina Tudor?!

Aşa susţin sursele noastre, chiar dacă declaraţia sa oficială este că după terminarea mandatului se va retrage din poltică. Cum noi îl cunoaştem mai bine, spunem că ar fi păcat să nu continue ce a început, dar poate tocmai de aceea nici nu credem primele cuvinte spuse la cald. Aşa că, la revedere UNPR, bun găsit PNL…

Vom reveni

Senatorul Popa n-a fost convins!

A spus-o ieri Teodor Atanasiu, la conferința de presă a liberalilor, atunci cînd a fost întrebat despre o posibilă alianță cu UNPR și prezența ca invitat a senatorului Constantin Popa cu ocazia primei vizite, aceea cu scandal, de la Buzău. Cu toate acestea, Atanasiu a spus despre colegul său de Parlament că speră să-l convingă în curând să se alăture proiectului axat pe idea de a scoate PSD de la putere în municipiu și județ, nu în sensul unui protocol preelectoral cu partidul interesului national, ci prin alăturarea cu arme și bagaje familiei liberale. Cu alte cuvinte, ușa a fost deschisă, iar Atanasiu n-a făcut decât  ”să bată șaua”.

Ovidiu Anghel, posibil președinte și sigur candidat la Primăria Buzău!?

Surse neoficiale, dar demne de toată încrederea ne-au divulgat la ceas de seară că mâine, dacă cele două condiții puse de actualul director de la Electrica vor fi respectate, se va bate palma cu conducerea de la București, iar PNL va vea probabil primul primar de după Revoluție la conducerea Municipiului. În cazul în care înțelegerea pică, spun aceleași surse, Ovidiu Anghel va candida ca independent, dar cu o puternică susținere de unde se așteaptă unii mai puțin. Vom reveni.

Cine este Eugen Nicolicea, parlamentarul “profitor” de Buzău!?

La Drobeta Turnu Severin, unde se afla Nicolicea în decembrie 1989, nu a avut loc nici o Revoluție. Eugen Nicolicea nu poate să explice prea clar în ce a constat participarea sa la Revoluţie, dar se recomandă drept un vechi opozant al regimului comunist, cu toate că tac-su era director la OGA(Oficiul de Gospodărire a Apelor) și socrul frățiorului său, Iulian Ploștinaru, fusese foarte mulți ani prim-secretar PCR al Județului Mehedinți, iar în 1989 se afla în conducerea centrală a PCR!

Conform declaraţiei de avere, deputatul Eugen Nicolicea (UNPR) deţine trei case, trei maşini, o barcă cu motor şi depozite bancare de peste 80.000 de euro, însă asta nu l-a împiedicat să solicite un nou certificat de revoluţionar, cu tot cu indemnizaţia aferentă. „E vorba de recunoaşterea faptului că nu am stat, ca alţii, să dorm în timpul Revoluţiei.Până acum n-am beneficiat de niciun drept, pentru că m-a preocupat exclusiv recunoaşterea onorifică. Nici acum nu mă interesează banii, dar până la urmă e treaba mea ce-o să fac cu ei. Sunt proprietatea mea“, a declarat Nicolicea.

Peste 2.700 de revoluţionari vor primi certificate cu titlu de „luptători cu rol determinant“ în timpul evenimentelor din decembrie 1989 şi vor încasa, din bani publici, indemnizaţii lunare cuprinse între 2.600 şi 4.500 de lei pe lună. Asta în condiţiile în care un veteran de război este răsplătit cu 135 de lei lunar, iar salariul unui profesor debutant abia depăşeşte 1.200 de lei.

În lege a fost găsită o breşă prin care cei care au făcut Revoluţia în oraşe precum Buzău, Constanţa, Iaşi, Brăila, Turnu Severin, Craiova şi chiar Uricani să poată primi şi ei certificate de luptători cu rol determinant. Deşi în aceste localităţi a fost linişte desăvârşită până pe 22 decembrie 1989, ele au fost considerate eligibile după ce revoluţionarii au făcut contestaţie. Argumentul a fost că, deşi în aceste oraşe n-au existat morţi sau răniţi înainte de fuga dictatorului, au existat totuşi persoane reţinute. Aşa s-a ajuns ca pe baza unei simple arestări făcută în aceste oraşe să beneficieze zeci de persoane care au urmărit izbucnirea Revoluţiei la televizor şi abia apoi au ieşit în stradă.Dacă au ieşit... SURSA: comisarul.ro

Constantin Toma, candidatul PSD la Primăria Buzău?!

Partidul Social Democrat se pregătește să-l lanseze în cursa pentru Palatul Comunal pe omul de afaceri Constantin Toma, proprietarul Grup Romet. Conform sansanews.ro, acesta a confirmat discuțiile cu conducerea organizației județene a Partidului Social Democrat pentru o candidatură la Palatul Comunal pe lista PSD: „Da, confirm discuțiile avute cu domnul președinte al PSD Buzău, Marcel Ciolacu. Sunt alături de domnia-sa în a crea o echipă competitivă, nu atât pentru alegeri, cât mai ales după aceea, pentru că, într-adevăr, trebuie schimbat ceva, mai ales în mediul economic din orașul nostru și de ce nu, în județul nostru, căci mergând, municipiul Buzău, este un motor pentru județ. Așa că, Doamne ajută! Sunt în echipă cu Marcel Ciolacu pentru a încerca să schimbăm ceva la Buzău. Discuțiile noastre cu domnul Ciolacu sunt în sensul de a fi alături de partid, împreună cu partidul, ca membru PSD, pentru candidatura mea, deci candidat PSD pentru Primăria Buzău“, a spus Constantin Toma.
   La rândul său, președintele organizației județene PSD, deputatul Marcel Ciolacu a confirmat, pentru sansanews.ro, discuțiile purtate cu Constantin Toma pentru candidatura acestuia la Palatul Comunal. El spune că, săptămâna viitoare, propunerea de candidatură a lui Constantin Toma va fi supusă discuțiilor și aprobărilor în forurile decizionale locale și centrale ale partidului: „Schimbarea modului în care PSD Buzău face politică reprezintă o prioritate pentru mine. Prin urmare, și deschiderea partidului și respectarea criteriilor de integritate și competența în administrație. Domnul Constantin Toma are toată susținerea mea, din calitatea de președinte al organizației județene a PSD Buzău să devină viitorul primar al Buzăului. Este persoana potrivită pentru această funcție. Am avut cu domnia-sa această discuție și a fost de acord să înaintez această propunere partidului, atât la nivel local cât și central. Respect statutul partidului și democrația; ca atare, săptămâna viitoare, convoc Comitetul Executiv al organizației municipale PSD Buzău. Împreună cu colegii mei, vom hotărî cine trebuie să fie candidatul nostru. Rostul meu ca președinte este să adun pe toată lumea într-o echipă de bună-credință și hotărâtă să reprezinte buzoienii în Consiliul Municipal“, a declarat Ciolacu pentru sansanews.ro.