IMPORTANT: In cea mai mare parte, continutul acestui site este, sau se vrea, un pamflet. Cei care nu cred, sau se simt vizati, mai au o sansa, dialogul si sa ne convinga ca am gresit, la noi amenintarile nu tin. Daca nu, justitia sa stabilieasca unde se termina pamfletul, si incepe cu adevarat calomnia, iar noi ne vom supune. Riscul e juma-juma, si asa va ramane pana la proba contrarie. SI MAI IMPORTANT: Sambata, duminica si de sarbatorile legale, daca nu se intampla ceva cu adevarat important, va lasam sa respirati. Adica nu vom scrie nimic de nimeni, nu de alta, dar trebuie sa ne incarcam si noi bateriile
 
Nu sunt misogin și nu am spus niciodată că o femeie e proastă, jur, chiar dacă aruncă șamponul când se află sub duș și citește că loțiunea e pentru păr uscat. Dar o să-mi calc pe inimă și o să...

 

Publicitate

 

Președintele Neagu atrage noi fonduri europene!

 

      

Consiliul Județean Buzău, în calitate de Beneficiar, a semnatcontractul de finanțare pentru proiectul: „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău”, Cod SIPOCA 794, Cod MySMIS2014 136038.

      Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, POCA/661/2/1 - CP13/2019, Axa prioritară 2 „Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente”,  Obiectivul specific 2.1 „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.

 

  • Perioada de implementare a proiectului: 26 de luni(de la data semnării contractului de finanțare – 18.05.2020)
  • Valoare totală proiect:3.872.633,00 lei
  • Valoare totală eligibilă proiect: 3.777.433,00 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.701.884,34 lei din care:
  • 3.210.818,05 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
  • 491.066,29 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național;
  • 75.548,.66 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului - contribuție proprie.

 

         ”Acest proiect este esențial pentru simplificarea procedurilor administrative dintre cetățeni și Consiliul Județean Buzău și pentru reducerea birocrației. De asemenea, Harta Inteligentă a Județului reprezintă o soluție informatică ce va permite accesarea tuturor informațiilor legate de investiții, infrastructură rutieră, obiective turistice etc. în timp real. Practic, toate aceste informații, actualizate la zi, vor fi la un click distanță de fiecare cetățean. Un alt aspect esențial este legat de elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului pentru perioada 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional 2021-2022.

Beneficiile constau în creșterea eficienței utilizării resurselor financiare și implementarea cu succes a managementului bazat pe obiective și rezultate.Mulțumesc colegilor din Consiliul Județean Buzău, care au lucrat intens în toată această perioadă. Chiar dacă ne-am confruntat cu toții cu schimbări majore în desfășurarea activității, am continuat acțiunile de atingerea obiectivului de atragere a fondurilor europene.”, a declarat Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău.

 

Obiectivul general al proiectului:

 

Implementarea de măsuri care vizează îmbunătățirea planificării strategice, susținerea de măsuri de simplificare din perspectiva back-office și front-office, optimizarea proceselor orientate către cetățeni prin îmbunătățirea accesului online la serviciile gestionate partajat de către UAT Județul Buzău, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud-Est, prin investiții integrate și complementare conform CP13/2019.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 

  1. Implementarea unor mecanisme și proceduri standard (elaborare Strategie de dezvoltare durabilă a județului Buzău 2021 -2027, Plan strategic instituțional 2021 – 2022), pentru a crește eficiența acțiunilor administrative la nivelul județului.

Prezenta ”Strategie de dezvoltare durabilă a Județului Buzău și Planul de acțiune” este pentru perioada 2014 -2020 și se impune nevoia trasării unei noi Strategii pentru un nou orizont de timp 2021 – 2027 în concordanță cu viitoarea perioadă de programare a Uniunii Europene, care să acopere și zonele funcționale, incluzând analiza potențialului local, stabilirea obiectivelor de dezvoltare, a căilor de acțiune și identificarea surselor de finanțare.

Planul Strategic Instituțional (PSI) este un document de management și de programare bugetară internă a unei instituții, pe termen mediu. PSI vizează utilizarea eficientă a resurselor financiare, având la bază obiective, programe, rezultate, indicatori. Acesta oferă o imagine clară a politicilor, angajamentelor și măsurilor care urmează a fi promovate la nivelul instituției.

 

  1. Dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat ce susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățenii Județului Buzău prin portal servicii electronice, platforma software pentru Sistem Informațional Geografic – GIS, aplicație management documente; aplicație de Arhivare electronică cu componenta digitizare și arhivare documente.

Beneficiile utilizării sistemului informatic sunt: accelerarea eficienței proceselor organizaționale; reutilizarea informațiilor existente în organizație; posibilitatea de a interacționa cu alte organizații la același nivel tehnologic; acces rapid la informații; protejarea împotriva accesului neautorizat; catalogarea si identificarea diferențiată a documentațiilor; reducerea timpului de răspuns la solicitări și petiții.

 

3. Instruirea unui număr de 138 de persoane din cadrul UAT Județul Buzău și al instituțiilor aflate sub autoritatea sa pe teme specifice (ex. planificare strategică, planificare bugetară, politici locale, fundamentare, elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a deciziilor la nivelul administrației publice locale, etc).

 

 

Contabilul Buliviță era să arunce învățământul din Beceni în aer!!! La propriu!!!

Așa cum promiteam, revenim cu subiectul despre contabilul de la Liceul din Beceni, pe numele căruia există deja o plângere penală, probabil vor urma și altele, că în fiecare zi se mai descoperă câte o neregulă, ca să nu-i spunem infracțiune a acestuia. Ieri a intrat în posesia noastră un document exploziv, care demonstrează inconștiența acestui om care se visează primar deși nu-l recomandă decât vocea și talentul, cum ar spune cineva. Este vorba despre o factură prin care s-au achizițional zeci de litri de antigel, cam de 100 de milioane, pentru instalațiile de încălzire ale școlilor din Beceni, școli deservite de centrale, astfel încât țevile să nu înghețe atunci când se oprește căldura. Doar că, la o verificare recentă, asta ține și de competența organelor, s-a constatat că prin instalații circulă doar... apă chioară. Doamne ferește să fi venit vreun ger năprasnic, care să înghețe țevile, că presiunea centralei ar fi aruncat totul în aer, iar integritatea, ca să nu ne gândim mai departe și să spunem chiar viața copiilor din școală ar fi fost într-un real pericol. Se pune deci o întrebare firească, dacă factura există, banii au fost cheltuiți de Adrian Burlacu, unde este antigelul?... Cumva firma din curtea sa vinde și astfel de produse...

SCRISOARE DESCHISĂ A PREȘEDINTELUI PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT MARCEL CIOLACU CĂTRE PRIM-MINISTRUL ROMÂNIEI LUDOVIC ORBAN

Vă scriu cu multă îngrijorare în legătură cu declarațiile și acțiunile recente pe care le-ați formulat sau întreprins în calitate de prim-ministru și care au îmbrăcat deja forma unor atacuri directe la adresa Constituției și a statului de drept din România. Mă refer în principal la trei aspecte care pot avea repercusiuni deosebit de grave asupra sistemului nostru democratic:

Atacul la adresa sistemului democratic din România. Tentativa Guvernului de a modifica intempestiv sistemul electoral din România cu mai puțin de un an înainte de alegeri, tot prin angajarea răspunderii, reprezintă o încălcare inadmisibilă a standardelor europene de bună practică în materie electorală. Acest derapaj extrem de grav a provocat îngrijorări serioase la nivelul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, care, cu o majoritate covârșitoare, a decis sesizarea Comisiei de la Veneția pentru a analiza situația pe care dumneavoastră ați creat-o în România. Argumentul fals pe care îl invocați în această privință, anume că două tururi de scrutin ar reprezenta o lărgire a democrației și că astfel ar fi legitim să modificați regulile în timpul jocului denotă o manieră superficială în care înțelegeți să respectați principiile pe care s-au clădit toate democrațiile europene. Standardul definit de Comisia de la Veneția se referă în mod explicit la faptul că modificările privind sistemul electoral (adică inclusiv modul de atribuire a mandatelor) nu pot avea loc cu mai puțin de un an înainte de alegeri, tocmai pentru ca astfel de modificări să nu fie determinate de tentația partidelor aflate la putere de a-și crea un avantaj în competiția electorală.

Atacul la adresa Parlamentului României. Mă refer aici la abuzul de putere prin folosirea excesivă a procedurii angajării răspunderii, prin care Guvernul României își arogă o competență exclusivă a Parlamentului, în calitatea sa de unică autoritate legiuitoare a țării. În acest fel se încalcă în mod grav principiul separației puterilor în stat – adică unul dintre pilonii fundamentali ai democrației și ai statului de drept. Decizia recentă a Curții Constituționale care arată că Guvernul și-a depășit cu mult competențele constituționale ar trebui să vă determine să vă revizuiți urgent această manieră iresponsabilă de a guverna țara. Vă atrag atenția în acest sens că deținerea puterii politice nu înseamnă că aveți dreptul să o exercitați în mod discreționar. Dimpotrivă, vă obligă să adoptați o conduită responsabilă în raport cu principiile democratice și normele constituționale care stabilesc limitele în care trebuie să vă exercitați competențele în actul de guvernare al României.

Atacul la Curtea Constituțională a României. În același registru se încadrează și declarația pe care ați făcut-o imediat după ce Curtea Constituțională din România a apreciat că ați încălcat Constituția prin folosirea excesivă a procedurii angajării răspunderii pe anumite proiecte de lege care erau deja în faza finală a dezbaterii parlamentare. Afirmația dumneavoastră, făcută într-o notă populistă, conform căreia decizia Curții Constituționale ar contraveni voinței populare și că judecătorii constituționali nu ar fi studiat suficient speța în cauză reprezintă un atac frontal la adresa unei instituții fundamentale a statului de drept. Funcția de prim-ministru nu vă conferă în niciun caz dreptul de a invoca „voința românilor” pentru a critica deciziile Curții Constituționale și cu atât mai puțin de a pune la îndoială competența judecătorilor constituționali. Astfel de afirmații publice reprezintă acte vădite de subminare a cadrului constituțional pe care a fost clădit statul de drept din România și sunt inacceptabile atunci când sunt făcute din postura de prim-ministru al României.

Cele expuse reprezintă mai mult decât un derapaj nefericit de la normele constituționale și democratice. Aceste trei atacuri în serie pe care le-ați exercitat în ultima perioadă ne arată că sunteți pe cale de a institui o practică generalizată la nivelul Guvernului în sensul exercitării puterii de stat în mod discreționar, prin încălcarea unei limite dincolo de care democrația încetează să mai existe. Evoluțiile dumneavoastră din ultima perioadă arată tentația dumneavoastră de a concentra o putere excesivă. O privatizare a democraţiei româneşti cu scopul de a servi strict interesului politic al PNL şi al dumneavoastră. Vă cer așadar, în mod public, să vă revizuiți urgent comportamentul politic astfel încât să exercitați actul de guvernare în litera și spiritul Constituției României, cu respectarea instituțiilor fundamentale ale statului de drept, așa cum ați jurat în momentul învestirii că veți respecta normele constituționale și că veți apăra democrația statului român.

Adresez această scrisoare deschisă și către Președintele României întrucât acesta are obligația constituțională de a veghea la respectarea Constituției și la buna funcționare a autorităților publice.

 Cu stimă,

Marcel Ciolacu,

Președintele Partidului Social Democrat

 

Deputatul Ciolacu, un parlamentar căruia îi pasă de Buzău

Comisia Naţională de Prognoză a aprobat, la începutul acestei luni, prin ordin al preşedintelui acestei instituţii, o nouă tranşă de proiecte care vor fi finanţate prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii.

Judeţului Buzău i-a fost alocată o sumă de peste 510 milioane lei, respectiv peste 108 milioane euro,

 care va ajunge la un număr de 22 unităţi administrativ-teritoriale pentru diverse proiecte. Pentru refacerea sau modernizarea drumurilor de interes local au fost repartizate fonduri de la Guvern pentru 11 comune buzoiene: Săpoca (22,15 milioane lei), Vintilă Vodă (10,1 milioane lei), Robeasca (1,5 milioane lei), Ţinteşti (5,3 milioane lei), Movila Banului (22,4 milioane lei), Mărăcineni (8 milioane lei), Tisău (16 milioane lei), Scutelnici (30 milioane lei), Săgeata (55 milioane lei), Cilibia (30 milioane lei) şi Merei (6,7 lei, pentru satul Lipia). Partea leului ajunge la municipiul Buzău, care a obţinut 150 milioane lei, respectiv aproape 32 milioane de euro (ceea ce înseamnă peste 29 la sută din suma care revine judeţului Buzău) pentru întreţinerea infrastructurii rutiere.

Comunele Racoviţeni şi Poşta Câlnău vor primi 27,5 milioane lei, respectiv 117 milioane lei, pentru investiţii în reţele de alimentare cu apă şi de canalizare, iar Valea Râmnicului va beneficia de suma de 3,75 milioane lei pentru înfiinţare distribuţie de gaze naturale. De asemenea, câte 0,5 milioane lei vor primi comunele Beceni, Ghergheasa, Cislău, Măgura şi Topliceni pentru modernizarea sistemelor de iluminat public, în timp ce la Pătârlagele se va construit un dispensar medical orăşenesc, cu suma de 1,8 milioane lei, iar la Ulmeni, în satul Clondiru, unul sătesc, pentru care unitatea administraţia locală va primi de suma de 0,6 milioane lei.

Ziarul Muntenia consemna într-una din ediţiile trecute faptul că liderul social democraţilor buzoieni, deputatul Marcel Ciolacu, preşedintele Camerei Deputaţilor în Parlamentul României este, de departe, cel mai prolific politician care a reprezentat judeţul Buzău după 1989, şi referirea se face, evident, la capacitatea acestuia de a atrage cât mai multe fonduri, în primul rând prin proiecte guvernamentale, pentru implementarea de investiţii de interes public în cât mai multe dintre comunele judeţului. Până la sfârşitul anului, judeţul Buzău ar mai putea fi beneficiarul unor fonduri importante alocate de Guvern, în perspectiva ultimelor declaraţii făcute de premierul Dăncilă, care amintea despre intenţia Executivului de la Palatul Victoria de a proceda la o nouă rectificare bugetară, de data aceasta ţinta fiind, exclusiv, administraţiile locale şi menţinerea acestora în condiţii de funcţionare. 

Pușcăriabilii tremură! Ciolacu vrea eliminarea recursului compensatoriu și abrogarea legii amnistiei și grațierii!

Scrie pe net, și eu o cred...”Alianta puscariabililor de la Buzau au intensificat razboiul impotriva presedintelui Camerei Deputatilor, Ion Marcel Ciolacu, pentru ca este initiatorul anularii Legilor Amnistiei si gratierii. Toti in frunte cu Toma Constantin au avut promisiuni de la PSDragnea ca vor scapa de puscarie si dosare.” Asta pentru că...

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a convocat pentru săptămâna viitoare o ședință a conducerii Camerei inferioare pentru a stabili programul de lucru al sesiunii extraordinare. Opoziția a cerut ca pe ordinea de zi să fie introdusă dezbaterea și abrogarea Legii recursului compensatoriu, dar și a OUG 114 și a OUG 51.


"Având în vedere depunerea cererii de întrunire a Camerei Deputaților în sesiune extraordinară, în intervalul 26-30 august 2019, am decis convocarea ședinței Biroului Permanent al Camerei pentru luni, 26 august, de la ora 12.30, în vederea stabilirii proiectului programului de lucru în această perioadă. De asemenea, ședința de plen a Camerei Deputaților va avea loc începând cu ora 14.00, pentru aprobarea ordinii de zi și a programului sesiunii extraordinare", potrivit unui comunicat de presă transmis de președntele Camerei Deputaților.

 

Președintele Camerei explică opoziției că legea recursului compensatoriu a fost un proiect inițiat de fostul ministru al Justiției, Raluca Prună, în timpul guvernului Cioloș, ca urmare a angajamentelor statului român de rezolvare a problemelor condițiilor din penitenciare care au făcut obiectul unor condamnări repetate la CEDO.

 

"Am încredere că membrii opoziției vor analiza cu seriozitate toate aceste aspecte, vor renunța la calculele politice personale și vor da dovadă de responsabilitate, astfel încât în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare să avem o dezbatere consistentă cu rezultate concrete în beneficiul românilor", solicită Ciolacu. 

 

În ceea ce privește proiectul de lege pentru abrogarea amnistiei și grațierii Ciolacu consideră că solicitarea opoziției nu se susține pentru că termenul pentru depunerea raportului este 4 septembrie 2019, adică în prima săptămână a sesiunii ordinare a Camerei. 

 

Social-democratul mai spune că la orice dezbatere cu privire la justiție trebuie să fie prezente în mod obligatoriu instituțiile implicate, asociațiile magistraților și societatea civilă.

 

Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a anunțat, luni, că partidul a obținut numărul de semnături necesar pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților în perioada 26 august-30 august. Liberalii cer ca pe ordinea de zi să fie introdusă abrogarea Legii recursului compensatoriu și OUG 114.

 

Ciolacu: „Voi rămâne un susținător ferm al Republicii Moldova”

Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut, marţi, la Parlament, o întrevedere cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, în contextul crizei politice care a avut loc la Chişinău. Cu această ocazie, Sandu a declarat că îşi asumă responsabilitatea de a reda încrederea în instituţiile Republicii Moldova. ,,Şi noi ne bucurăm că am reuşit să trecem peste această perioadă complicată. Am contat pe sprijinul României întotdeauna şi contăm astăzi. Provocările sunt mari. Această guvernare şi-a asumat responsabilitatea să redea cetăţenilor din Republica Moldova încrederea în instituţiile de stat. Asta înseamnă să facem ordine, să curăţăm aceste instituţii de inuenţele fostului sistem regim oligarhic”, a declarat prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, la întâlnirea cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolac

Înainte de veni la Parlament, Maia Sandu a avut întrevederi, marţi, la Bucureşti, cu preşedintele Klaus Iohannis şi cu premierul Viorica Dăncilă. Este prima vizită a şefului Executivului, după recunoaşterea Guvernului moldovean. ,,Astăzi am primit la Camera De putaţilor vizita doamnei Maia Sandu, prim-ministru al Republicii Moldova. Faptul că a ales să vină la Bucureşti în prima vizită ocială în noua calitate este un semnal extrem de puternic pentru importanţa relaţiei dintre cele două ţări. Mi-a plăcut să văd că există extrem de multă determinare din partea noii administraţii de la Chişinău pentru a face ordine în Republica Moldova, dar şi pentru accelerarea parcursului european şi asimilarea deplină a valorilor demo cratice occidentale. Voi rămâne un susţinător ferm al Republicii Moldova şi voi acorda tot sprijinul necesar pentru implementarea reformelor necesare astfel încât cetăţenii de pe ambele maluri ale Prutului să aibă parte de prosperitate şi deschidere europeană”, a scris Marcel Ciolacu pe pagina sa ocială de Facebook.

 

Ultima oră! Au venit autobuzele lui Făcăleț... fără lalele!!!

Potrivit unei informații de ultimă oră, surse bine informate ne-au relatat că alte 15 gioarse pe care Toma faliment le-a luat de la fier vechi din Olanda au sosit la Buzău. Și cum conducerea Trans-Bus a mobilizat tot personalul la prima oră, angajații au fost dezamăgiți să constate că mijloacele de transport în comun au sosit fără ingredientul principal, pe care fuseseră chemați să-l descarce, lalele promise de primar pentru spațiile verzi distruse la ordinul său. Așa că, anul acesta vom avea pământul vopsit în verde, alt experiment futurist al edilului care ne-a obișnuit că se alege praful pe ce pune mâna. Vom reveni, cum spune un coleg de breaslă, cu un material incendiar!

IONEL TESCARU, director general al Companiei de Apă S.A. Buzău - Scrisoare deschisă

Domnule primar al Municipiului Buzău,

Stimata doamna consilier local, stimati domni consilieri locali,

Stimata doamna secretar al Municipiului Buzău,

Scopul general pe care îl urmărim, prin intermediul acestei scrisori deschise este de a încheia disputa publică și juridică ce s-a creat în jurul Companiei de Apă. Considerăm că este în beneficiul tuturor - consumatori, autorități locale, operator - să reconstruim relația dintre Compania de Apă și acționarul majoritar, bazându-ne pe patru principii: respectarea legalității, buna-credință reciprocă, transparența decizională și voința de a oferi condiții civilizate pentru cetățenii pe care îi deservim cu toții.

Proiectul de hotărâre nr. 187/18.05.2017, "pentru acordarea unui mandat special doamnei Georgeta Cristea ...", supus atenției și votului în ședința de Consiliu din 26.05.2017 conține prevederi contrare dispozițiilor instanțelor de judecată, care au constatat deja nelegalitatea unor hotărâri adoptate de Consiliul Local, la inițiativa primarului Municipiului Buzău. Astfel, propunerile de modificare a Actului Constitutiv, pentru care se cere votul pe 26.05.2017 sunt identice cu conținutul HCL 165/2016, hotărâre care a fost ANULATĂ de Tribunalul Dâmbovița pe data de 04.05.2017. Mai grav, această hotărâre, declarată nelegală de instanță, este invocată de primarul Toma ca argument legal în preambulul proiectului de hotărâre menționat! Este o eroare evidentă, pe care alegem să nu o punem pe seama relei-credințe, ci a unei scăpări de moment. Consecințele adoptării unei asemenea hotărâri sunt, însă, foarte grave, atât pentru deliberativul local, care poartă întreaga răspundere legală pentru actele sale, cât și pentru operatorul regional - Compania de Apă S.A. Buzău.

În al doilea rând, inițiatorul proiectului de hotărâre continuă să repete eroarea de a propune spre adoptare Consiliului Local măsuri care încalcă hotărârile luate de autoritatea tutelară, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADI Buzău 2008. Acest aspect este în mod clar prevăzut de Legea 51/2006 (art. 28, alin. 21) și de HG 855/2008 (punctul 4 al art. 17, din Anexa 4). În conformitate cu prerogativele sale legale, ADI Buzău 2008 a avizat negativ, în data de 23.03.2017, modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă și a respins schimbarea administratorilor acesteia. Ideea de a ocoli sau de a încalca avizul ADI Buzău 2008, pusă în practică în repetate rânduri de primarul Municipiului, a fost, de altfel, sancționată de toate instituțiile statului și de forurile europene cu atribuții pe această linie: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ANRSC, Instituția Prefectului - Județul Buzău și, nu în ultimul rând, Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Pentru a pune la dispoziția buzoienilor toate datele necesare, am facut publice, pe site-ul Companiei de Apă, toate documentele emise de autorități, în care ideea centrală este  apelul la primarul Municipiului Buzău de a respecta legea și mecanismul instituțional referitor la programele de investiții cu finanțare europeană.

În preambulul proiectului de hotărâre este menționată, în plus, și HCL 108/2016, aflată pe rolul instanțelor de judecată în vederea anulării. Vă reamintim că Instituția Prefectului - Județul Buzău a solicitat Consiliului Local să revoce aceasta Hotărâre, precizând, în adresa din 18.07.2016, că "nu este atributul niciuneia dintre UAT-urile membre ale ADI Buzău 2008 să modifice unilateral statutul ori actul constitutiv al asociației, după cum nu se poate substitui în mod direct unei prerogative a ADI. Având în vedere cele prezentate mai sus [...] solicităm Consiliului Local al Municipiului Buzău să reanalizeze HCLM 108/01.07.2016, în vederea revocării acesteia, în prima ședință a autorității deliberative, pentru a evita consecințele grave și directe pe care le declanșează încălcarea angajamentelor ce au stat la baza acordării finanțării nerambursabile prin POS MEDIU 2007 - 2013, precum și finanțarea ce urmează a fi acordată prin POIM 2014 - 2020".

În al treilea rând, în Expunerea de Motive aferentă proiectului de hotărâre, sunt invocate câteva argumente fără fundament în realitate pentru mandatul de a vota împotriva aprobării situațiilor financiare ale Companiei de Apă și descărcării de gestiune a conducerii acesteia. Astfel, în Expunerea de Motive se arată că nu se pot aproba situațiile financiare și descărcarea de gestiune în lipsa efectuării unui audit juridic și economico-financiar asupra Societății. Acest lucru este neadevărat, pentru că pe site-ul Companiei se regăsește Raportul auditorului statutar independent, efectuat în condiții legale. Mai mult, HCL 109/2016, prin care s-a aprobat efectuarea unui audit juridic și economico-financiar, a fost și ea declarată ca nelegală de instanța de judecată. Tribunalul Dâmbovița a anulat HCL 109/2016 încă din data de 04.05.2017. De asemenea, inițiatorul proiectului de hotărâre solicită votul negativ în ceea ce privește aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor pe anul 2016 din motivul că nu ar cunoaște modalitatea achiziționării de Compania de Apă S.A. Buzău a imobilului din str. Spiru Haret, nr. 6. Această achiziție a fost efectuată din anul 2015 (an pentru care deja a fost acordată administratorilor descărcarea de gestiune) și a făcut deja obiectul mai multor verificări ale instituțiilor abilitate, inclusiv ANAF, verificări care au constatat legalitatea demersului, din toate punctele de vedere. Oricum, acest subiect nu are legătură cu execuția bugetară  și cu situațiile financiare aferente anului 2016. Pentru că domnul primar face apel, în Expunerea de Motive, la respectarea hotărârilor precedente ale Consiliului Local, vă reamintim că hotărârile care statuează modul de funcționare a operatorului regional - Compania de Apă S.A. Buzău - și conțin prevederi referitoare la angajamentele asumate față de organismele finanțatoare sunt HCL 277/2007, HCL 276/2007 și HCL 73/2011, prin care Consiliul Local s-a angajat să respecte cadrul instituțional legal. Ne dorim în primul rând respectarea legalității, de aceea nu vom putea pune în practică hotărâri anulate de instanțele judecătorești, așa cum sunt HCLM 109/2016 și 165/2016.

Cele de mai sus ne conduc la ideea că la baza elaborării proiectului de hotărâre nr. 187/18.05.2017 ar sta alte interese, mai puțin transparente. Nu am dori ca întreg deliberativul local să fie atras în adoptarea unor acte administrative cu mari probleme de legalitate și cu consecințe grave asupra comunității.

Domnule primar, stimați consilieri locali,

Conducerea Companiei de Apă S.A. Buzău are toată deschiderea față de dumneavoastră, ca aleși locali, și față de oricare dintre cetățenii municipiului și județului Buzău. Orice acțiune a operatorului regional este perfectibilă, orice decizie importantă pentru comunitate este firesc să poarte amprenta consultării între părțile implicate (ADI Buzău 2008, autorități locale, operator). Suntem deschiși dialogului cu autoritățile locale și considerăm că orice diferend poate fi soluționat prin consultare. Însă nu putem să acceptăm denaturarea în totalitate a activității unei companii care a avut, până acum, rezultate foarte bune, așa cum rezultă din toate evaluările făcute de instituțiile abilitate. Nu ne dorim întreținerea unui conflict de natură juridică sau de orice fel de natură cu dumneavoastră și cu Consiliul Local, pentru că o relație ce ar trebui sa fie de normalitate și de bună credință între autorități și operator este una dintre condițiile funcționării în bune condiții a serviciilor de utilitate publică pe care le furnizăm.  O asemenea relație instituțională este absolut necesară pentru continuarea, cu rezultate bune, a implementării investițiilor din fonduri europene de aproximativ 200 de milioane de euro în sistemul de alimentare cu apă/apă uzată din județul Buzău. În acest sens, atât pentru investițiile de 100 de milioane de euro implementate cu succes până acum, cât și pentru efortul investițional aferent POIM 2014 - 2020, scopul nostru principal a fost și este ca, într-un timp foarte scurt sa modernizăm și să extindem sistemul alimentare cu apă/apă uzată în municipiul Buzău și în restul județului.

Înțelegem că aveți puterea de a emite hotărâri cu impact asupra operatorului regional, dar trebuie să avem înțelepciunea de a nu distruge, din orgoliu sau din alte interese, o importantă societate comercială și investițiile de anvergură pe care aceasta le implementează. Atenționăm că toate deciziile sau actele nelegale referitoare la activitatea operatorului regional se transmit automat către factorii ce finanțează municipiul și județul. Nu ne-am dori ca aceste organisme să tragă concluzia că ne-am răzgândit în ceea ce privește respectarea angajamentelor ferme pe care ni le-am asumat. Compania de Apă și-a  respectat angajamentele, multe dintre acestea, în special cele referitoare la cadrul instituțional și la mecanismul de tarifare, fiind asumate de autoritățile locale și duse la îndeplinire de Compania de Apă, în calitate de executant. Mizăm pe capacitatea dumneavoastră de a discerne între conflictul permanent, generat de interese interpretabile, și colaborarea firească, constructivă, care are ca scop final îmbunătățirea condițiilor de viață oferite tuturor membrilor comunității.

Vă mulțumesc pentru atenție!

DIRECTOR GENERAL AL COMPANIEI DE APĂ S.A. BUZĂU

Ionel Tescaru

ION MARIN: APEL PENTRU LOCUITORII MUNICIPIULUI BUZĂU

Stiu ca foarte multi dintre voi nu mai aveti incredere in clasa politica de la noi...
Stiu ca ati fost dezamagiti, de fiecare data, pentru ca toate promisiunile s-au dovedit a fi vorbe in vant...
Stiu ca sunteti nemultumiti de cum arata orasul nostru: plin de gropi, cu asfaltul "mancat" de indiferenta edililor, lipsa parcarilor, transformarea trotuarelor in show-room-uri de catre samsarii de masini second-hand, lipsa alternativelor de a petrece timpul liber si altele...
Stiu ca sunteti dezamagiti de lipsa oricarei perspective pentru tineri...
Stiu ca sunteti dezamagiti de un sistem sanitar muribund din care medicii si asistentele pleaca...
Stiu ca sunteti dezamagiti de lipsa de performanta a celor numiti sa se ocupe de sistemul de invatamant...
Stiu ca sunteti dezamagiti de preturile practicate pentru servicii...
Stiu ca sunteti dezamagiti de faptul ca parca timpul s-a oprit in loc la Buzau ...
A venit momentul sa scapam de toate dezamagirile si sa dam o riposta dura celor care si-au batut joc de noi si de banul public...
E timpul ca in iunie, toti cei ce au dreptul de a vota, sa vina la urne...
Refuzul de a vota echivaleaza cu acordarea girului pentru cei ce ne-au dispretuit sistematic sa o faca din nou !!!
HAI SA DEMONSTRAM CA A VENIT TIMPUL CA CEI MULTI SA SPUNA CA N-AVEM NEVOIE DE CORUPTI, DE GRUPURI DE INTERESE, DE INSTITUTII "CLADITE" CU NEAMURI, FINI, CUMETRI !!!

Mesajul candidatului PMP pentru PSD si PNL

ION MARIN: “Formatiunile politice si-au desemnat candidatii pentru ocuparea functiei de primar al Buzaului. Principalii mei contracandidati sunt Toma Constantin si Ovidiu Anghel.
Pe ambii ii cunosc si vreau sa cred ca relatiile de amicitie dintre noi nu vor fi afectate de lupta electorala. Personal, in plan electoral, imi doresc sa avem o disputa bazata pe forta argumentului, total diferita de ceea ce am vazut in campaniile electorale anterioare, pentru a oferi alegatorilor oportunitatea de a se decide sa vina in numar cat mai mare la urnele de vot astfel incat, cel ales, sa fie, intr-adevar,reprezentantul majoritatii. A venit momentul ca cel ce va ocupa fotoliul de primar sa fie propulsat doar de proiecte viabile care sa aduca transformarea in bine a orasului nostru, nu de masinatiile care au dus la instaurarea intereselor de grup si ridicarea coruptiei la rang de institutie !!!”