IMPORTANT: In cea mai mare parte, continutul acestui site este, sau se vrea, un pamflet. Cei care nu cred, sau se simt vizati, mai au o sansa, dialogul si sa ne convinga ca am gresit, la noi amenintarile nu tin. Daca nu, justitia sa stabilieasca unde se termina pamfletul, si incepe cu adevarat calomnia, iar noi ne vom supune. Riscul e juma-juma, si asa va ramane pana la proba contrarie. SI MAI IMPORTANT: Sambata, duminica si de sarbatorile legale, daca nu se intampla ceva cu adevarat important, va lasam sa respirati. Adica nu vom scrie nimic de nimeni, nu de alta, dar trebuie sa ne incarcam si noi bateriile
 
Nu sunt misogin și nu am spus niciodată că o femeie e proastă, jur, chiar dacă aruncă șamponul când se află sub duș și citește că loțiunea e pentru păr uscat. Dar o să-mi calc pe inimă și o să...

 

Publicitate

 

Sedinţă ordinară a lunii APRILIE 2024 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

 

 

DISPOZIȚIE

privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii APRILIE 2024

a Consiliului Local al Municipiului Buzău

 

 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

-prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

          ART.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, la data de25aprilie2024, ora 12:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 

1.Proiect de hotărâre nr. 104 din 15.04.2024privind conferirea titlului de“CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU”domnului Dumitru MĂNOIU;

 

2.Proiect de hotărâre nr. 37 din 12.02.2024privindschimbarea denumirii Liceului Tehnic BuzăuînLiceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza”, începând cu anul școlar 2024 -2025;

 

3.Proiect de hotărâre nr. 74 din 11.03.2024privind clasificarea în categoria funcțională “Străzi” și atribuirea de denumire drumurilor înscrise în Cărțile Funciare ale municipiului Buzău nr. 71472  și 71652;

 

4. Proiect de hotărâre nr. 80 din 14.03.2024privind clasificarea în categoria funcțională “Străzi” și atribuirea de denumire drumului înscris în Cartea Funciară a municipiului Buzău nr. 74905;

 

5.Proiect de hotărâre nr. 82 din 15.03.2024privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău;

 

6.Proiect de hotărâre nr. 99 din 04.04.2024pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire locuințe colective S+P+2E, împrejmuiri și alei”, solicitat de SC NOA TRANS CONST SRL;

 

7.Proiect de hotărâre nr. 100 din 04.04.2024 privind aprobarea unui ajutor individual de minimis pentru majorarea capitalului social al Societății RAM TERMO VERDE S.R.L.;

 

 

 

8.Proiect de hotărâre nr. 101 din 08.04.2024privindrevocareaHotărâriiConsiliului Local al MunicipiuluiBuzău nr. 46 din 15.02.2018 privinddareaunuiterenproprietate publică a municipiului în folosință gratuită Parohiei “SfântaTreime” Buzău – Simileasca din municipiulBuzău, pentruamenajareaunuicimitirparohial;

 

9. Proiect de hotărâre nr. 103 din 12.04.2024privinddareaînadministrareaColegiuluiNațional “Mihai Eminescu” Buzău a imobilelor (construcțiișiterenuriaferente) proprietatepublică a municipiuluiBuzău, situate înmunicipiulBuzău, stradaIndependenței, nr. 22;

 

10.Proiect de hotărâre nr. 106 din 15.04.2024 pentru aprobarea închirierii unei suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință, proprietate privată a municipiului Buzău, pentru Cabinet parlamentar - deputat Nicolae N. Roman;

 

11.Proiect de hotărâre nr. 107din17.04.2024pentruaprobareaprelungiriitermenului de dare înfolosințăgratuităcătreParohiaGârlașiBuzău, a unorterenuriaflateînproprietateapublică a MunicipiuluiBuzău;

 

12.Proiect de hotărâre nr. 108 din 17.04.2024pentru aprobarea trecerii imobilului cu nr. cadastral 58817,situat în municipiulBuzău, stradaUnirii, lângăblocul 17G, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău;

 

13.Proiect de hotărâre nr. 109din17.04.2024pentruaprobareavânzării cu drept de preempțiune a unorterenuriproprietateprivată a municipiuluiBuzău, aferenteimobilelorsituate înmunicipiulBuzău, cartier Orizontstrada Pamfil Șeicaru nr. 1, stradaȘtefan Popescu nr. 3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 10, nr. 15, nr. 19, nr. 31, nr.33, nr. 35, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68, nr. 70, strada Vasile Cârlova nr. 9, nr. 11, nr. 13, nr. 15, nr. 17, nr. 19, nr. 42, nr. 44, nr. 46, nr. 50, nr. 52, nr. 54, strada Nicolae Vaschide nr. 11, nr. 12, nr. 13, nr. 14, nr. 15, nr. 16, nr. 17, nr. 18, nr. 19, nr. 20, stradaNicu Constantinescu nr. 108 câtși a rapoartelor de evaluareaacestorterenuri;

 

14.Proiect de hotărâre nr. 110 din 18.04.2024privindaprobareadezlipiriiimobilului cu număr cadastral 73005, drum situatînmunicipiulBuzău, Tarlaua 24, Parcela 163;

 

            15.Proiect de hotărâre nr. 111 din 18.04.2024 privindaprobareadocumentaţiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate şi proiect tehnic de execuţie cât şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea foraj pentru irigaţii – zona adiacentă Parcului Tineretului”;

 

            16.Proiect de hotărâre nr. 112 din 18.04.2024privind modificarea 4 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2024;

 

17. Proiect de hotărâre nr. 113 din 18.04.2024 pentruaprobareasituaţiilorfinanciare pe anul 2023 ale SocietăţiiComerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

 

18.Diverse.

 

ART.2.- Proiectele de hotărâre prevăzute la art. 1 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

 

 

 

Materialele prevăzute la art. 1,precum și alte înscrisuri despre care se face vorbire în cuprinsul proiectelor, pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

 

ART.3.- Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.

 

ART.4.- În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare.

 

ART.5.- Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro.

 

ART.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilorşi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău,19.04.2024

Nr. 718

Ex.1/2