IMPORTANT: In cea mai mare parte, continutul acestui site este, sau se vrea, un pamflet. Cei care nu cred, sau se simt vizati, mai au o sansa, dialogul si sa ne convinga ca am gresit, la noi amenintarile nu tin. Daca nu, justitia sa stabilieasca unde se termina pamfletul, si incepe cu adevarat calomnia, iar noi ne vom supune. Riscul e juma-juma, si asa va ramane pana la proba contrarie. SI MAI IMPORTANT: Sambata, duminica si de sarbatorile legale, daca nu se intampla ceva cu adevarat important, va lasam sa respirati. Adica nu vom scrie nimic de nimeni, nu de alta, dar trebuie sa ne incarcam si noi bateriile
 
Nu sunt misogin și nu am spus niciodată că o femeie e proastă, jur, chiar dacă aruncă șamponul când se află sub duș și citește că loțiunea e pentru păr uscat. Dar o să-mi calc pe inimă și o să...

 

Publicitate

 

Sedinta extraordinara, joi, la CLM Buzau

ROMÂNIA

JUDEŢUL BUZĂU

MUNICIPIUL BUZĂU

-PRIMAR-

 

DISPOZIȚIE

privind convocareaîn şedinţă extraordinară

aConsiliului Local al Municipiului Buzău

 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău:

Având în vedere:

- prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3),lit.b), art.139, alin. (5),lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

DISPUNE:

 

          Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară,pentruJOI,18.04.2024, ora 11:00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24). 

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

 

            1.-Proiect de hotărâre nr. 102 din 08.04.2024 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului privind utilizarea sistemului de închiriere a bicicletelor „VELOCITY BUZĂU”.

 

Art.2.- Proiectul de hotărâre prevăzut la art. 1 va fi pus la dispoziția consilierilor locali în format electronic.

Materialeleproiectului prevăzut la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău.

Art.3.- Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului Buzău.

Art.4.- În preambulul proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1 au fost indicate Comisiile de specialitate la care acesta a fost trimis spre avizare.

Art.5.- Proiectul de hotărâre se regăsește pe pagina de internet a primăriei, www.primariabuzau.ro.

Art.6.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Relaţii cu Publicul, Organizare Alegeri, Îndrumarea Cetăţenilor şi Secretariat, va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Constantin Toma

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,

Eduard Pistol

 

Buzău,12.04.2024

Nr.707

Ex. nr. 1/2